"Enter"a basıp içeriğe geçin

Cübbeli Ahmet Hocaefendinin Kısıklı Meydanındaki Duası

Cübbeli Ahmet Hocaefendinin Kısıklı Meydanındaki Duası

videosundan fısıltılanmıştır. Videoya ulaşmak için Linki kullanabilirsiniz https://www.youtube.com/watch?v=184QY0ffFU8.

Şimdi kısa bir dua edelim başka konuşmacılar da var. Bana dediler kaç dakika konuşursun? Ben dediğim siz istediğiniz kadar dedim. Değil mi? Üç saat, üç saat, beş saat, beş saat. Benim konuşma sorunum yok. Ama şimdi dediler başka konuşmacılar var. Ben de tamam dedim. Kısa bir dua yapayım. Söz hakkını gasp etmeyeyim. Onlara da hak
vereyim. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Amin. Subhanı Rabbil Aliyyil Aliyyil Vahab. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alim’in. Salatü Vesselamü Alâ Seyyidil Mursaleen. Muhammedin ve alâliyil ve sahibi ecmain. Allah’ım ya alim ya halim ya alim ve azim. La ilahe illa antaüvla anna abduhu illa ya kefafu anna ve afina ve teqabbel minna inneke entes semmiyü l-alim. Allah’ım eze anna nebiyyana Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem
Allah’ım eze anna nebiyyana Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Allah’ım eze anna şokuna hayra ceza. Allah’ım eze anna İslam’a ve Müslümin. Ve zillet şirk’e ve müşrik’in. Allah’ım kahir el kefara ve el fecerete ve el mülhideen. Allah’ım eşkili zalimine ve zalimine ve gırcına enbiyinim. Aminin, salimin, ghanimin, ya ilah el alim. Ya rahme el rahimin, ya rahme el rahimin, ya
erham el rahimin. Ya hayyü ve ayyûm, ya medine, as-samavati ve el arz, ya del celali ve ilikram, ya del celali ve ilikram, ya del celali ve ilikram. Iki yüz kırk sekiz şehidimiz için okumuş olan iki yüz kırk sekiz adet hadd-i şerifi fazl-ı kerimille kabul eyleyim. Amin. Ha sula necru mevhibat evvelen bidaat, hacı kainat, şefi’l-usad, fiyum l-harasad, hatıratı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem
efendimizin aziz, latif, şerif, ruh, saadetlerine. Efendim. IThaniyye bil cümle Peygamberan, huzurdan ve Resulüfikam, alim, salavatül mennan, hatıratın ervahtı, tayıbelerine. Ahle cevaat-ı dairat, ümmahat müminin, kulefeyi, rahşidin, eshabı, güzeynin, ansar, muhacirin, tabi’in, tebi’in, tabi’in, eyme-i müjde-i din, müfessilin, muhatdetin, muhakkakurratullahi, buhufz ve bil cümle hamileyi Kur’an’ın ervahine. Ve Kassaten bu vatan müdafasında canlarını kanlarını cömertçe feda etmiş olan iki yüz kırk sekiz şehidimizin ervahı dayıbelerine hediye eyledik. Şu saatte ishal eyle. Kabirlerini nur eyle. Dereceleri aileyle. İlk damla düşen kanlarıyla affeyleyip mağfiret eyle. Tertemiz eyle ya Rabbelâ. Ya Rabbi o kanlarını bu yolda vermelerinin bereketine, hürmetine diğer haklardan sual etme. Ya Rabbelâlemi. Sen fazluk keremine ya Rabbim bizlere de yolunda ölmek nasip eyle. Şehitlik nasip eyle. Ya Rabbi şehitliği ihlasıyla, samimiyetle isteyen kullarından eyle. Allah’ın vatanımızı ve İslam vatanlarından iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Allah’ım sen bir an evvel sen buyuruyorsun ki kurban olduğum biz senin vaadine iman ettik. Ayetlerine iman ettik. Ve bu zamana kadar hiç zarar
etmedik. Hep kar ettik. Rabbim senin ayetindir. Kullemâ gadûnâ ra lil harbâ adfâya Allah. Yahudiler hakkında bu ayet. Ne zaman İsrail oğulları bir ateş tutuştursa Allah onu söndürdü. Bu ayet senin ayetin. Bunlar yine büyük bir ateş tutuşturdular. Bu siyonistler ve bunlar uşakları lobiler, localara alet olan paraleller. Bunlar büyük bir terör örgütü kurdular. Askerin içinde
konuşlandılar. Polisin, adliyelerin her yerde konuşlandılar. Büyük bir ateş tutuşturdular. Allah’ım bu ateşi bu ayetle söndür ya Rabbelâ. Şu saatte söndür ya Rabbelâ. Ya Rabbi bu ayetin hürmetine söndür ya Rabbelâ. Çünkü sen söndürdüm diye bir şeyi geçmişte anlatmıyorsun. Ne zaman yaksalar Allah söndürdü buyuruyorsun. Şimdi yine yaktılar, yine söndür ya
Rabbelâ. Kurban oldum sana Allah’ım. Bunların arasına kıyamet gününe kadar sürecek kin nefret, düşmanlık ve buğuz soktum. Bu Hristiyan taifelerinin ve beni İsrail’in arasına buyuruyorsun. Ya Rabb’im bunları dertlerine düşür ya Rabb’im. Belalarını kendilerinden buldur ya Rabb’im. Bizimle uğraşacak hal ve mecal bırakma bunlarda ya. Ya Rabbi hükumetimize, devletimize, ya Rabbi çok
ferasetler nasip eyle. Basiretler, şuurlar ilham eyle. Yerinde kararlar almalarını nasip eyle. Yanlarında hala ajanlar varsa onları izhar eyle. Ya Rabbi daha hangi kurumun neresinde bunlara bağlı adamlar bu milletin canını kanını helal sayan bu zındıklar bu eşkıyalar varsa teşhir eyle ya Rabbi. Açağa çıkar ya Rabbi. Göster bunları hepimize ya Rabbi. Vazifelerini ellenden al ya Rabbelâlim. Hükumetimizi
aldır ya Rabbelâlim. Iyi kararlar aldır ya Rabbelâlim. Bu Allah’ın olağanüstü halk kararında hayırlı mübarek eyle. Hayırlara vesile eyle. Doğumuzun güneydoğumuzda bölünmekten muhafaza eyle. Ya Rabbi vatanımıza kast etmiş bütün hainleri arkada önde kimler varsa bertaraf eyle ya Rabbim. Bu fesadı izan eyle ya Rabbi. Sen fazlul geremin el İslam’ı aziz eyle. Vatanımızı müdafaa eden asker polislerimize
yardım eyle. Mansur muzaffer eyle. Sen fazlul gereminle lütfunla bu vatan bizim İslam’ı yaşayıp yaşatacak ve bütün dünya Müslümanlarının gözünün üzerine baktığı işte bir Müslümana bir şey olsa sığınacağı tek vatan toprağı. Ne olur burayı bize bağışla ya Rabbi. Söz veriyoruz Allah’ım. Kur’an’ı yaşayacağız ya Rabbi. İslam’a döneceğiz ya Rabbi. Daha dikkat edeceğiz ya Rabbi. Nimetlerimizin kıymetini daha
çok anladık ya Rabbi. Sen bizi yeniden İslam’a tam manası ile döndür ya Rabbi. Ve bu vatanı da elimizden alma bize bağışla. Mahşer sabahına kadar İslam vatanı olarak bak eyle ya Rabbi. Amin amin. Bir hurmetle ha ve yasin. O sallallahu teala. Ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve aleyhi ve sellem ve teslimin ketihra. Elhamdülillah Rabbul alemin. Başta Muhammed Mustafa’mızın sonra Bedir şehitlerinin, Uhud şehitlerinin ve ser sahabe-i kiramın ve bugüne kadar Alparslan’ın bu vatana bu topraklara girip bize vatan olması için başlattığı cihattan bin senelik serüvende bugüne kadar bu vatanın İslam vatanı olarak kalması için canlarını mallarını feda etmiş olan istiklal savaşlı şehitleri, Çanakkale şehitleri dahil olmak üzere ve bu son has zaten son
şehitlerimize de ihda olmak üzere üç ikhlasıyla bir
Fatiha.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir