"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kısa Başlıklar Hâlinde Osmanlı Tarihi

1299 – Osman Gazi Beylik kurarak Osmanlı Devleti’nin temellerini atar.

1453 – İstanbul’un Fethi gerçekleştirilir ve Osmanlı İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu’nun yerine geçer.

1514 – Çaldıran Muharebesi’nde Osmanlı ordusu, İran Safevi Devleti’ni yenerek Doğu Anadolu’yu fetheder.

1520 – Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı tahtına çıkar ve altın çağını başlatır.

1566 – Zigetvar Muharebesi’nde, Kanuni Sultan Süleyman Hayatını kaybeder.

1606 – Sigetvar Kuşatması gerçekleştirilir ve Osmanlı İmparatorluğu Macaristan’ın tamamını ele geçirir.

1683 – Viyana Kuşatması gerçekleştirilir ve Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa toprakları üzerindeki son büyük saldırısını gerçekleştirir.

1774 – Küçük Kaynarca Antlaşması’nın imzalanmasıyla, Osmanlı İmparatorluğu Rusya ile savaşı son bulur.

1826 – Yeniçeri Ocağı kapatılır ve Osmanlı modernleşme sürecine girer.

1876 – Kanun-i Esasi kabul edilerek Osmanlı Devleti anayasal bir monarşiye dönüştürülür.

1914 – Birinci Dünya Savaşı başlar ve Osmanlı Devleti Almanya-Avusturya-Macaristan ittifakı tarafında yer alır.

1918 – Mondros Mütarekesi imzalanır ve Osmanlı Devleti savaşı kaybeder.

1922 – Saltanat kaldırılır ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için çalışmalar başlar.

1923 – Türkiye Cumhuriyeti ilan edilir ve Osmanlı İmparatorluğu resmen sona erer.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir