"Enter"a basıp içeriğe geçin

Tanatoloji: Ölümle Yüzleşme – Böyle Buyurdu Kültür – Prof. Nevzat Kaya – B06

Linki kullanabilirsiniz https://youtu.be/IaS_Qf97whE?list=PLWXQ0iArMOp8K103D-hJLttj2xxK4EVHe” target=”_blank” rel=”noopener”>Tanatoloji: Ölümle Yüzleşme – Böyle Buyurdu Kültür – Prof. Nevzat Kaya – B06 videosundan fısıltılanmıştır. Videoya ulaşmak için tıklayınız.

Hocam tekrar Merhaba Merhaba Bugünkü konumuz çok ciddi bir konu ölüm aslında tanatos mu yoksa ölüm mü Ölüme ölüm değil tanatos dediğimiz zaman kültür kuramsal bir hüviyete bürünüyor ne demek bu kolektif olarak kültürel bağlamda nasıl bir yere sahip bir öneme sahip kültürel olarak ölümle baş etme yöntemlerini çağrıştıran bir hüviyete bürünüyor tanatos dediğimiz zaman peki aslında biz mitolojide hades diyebiliriz hades kim tanatos kim hades zeosun iki kardeşinden bir tanesi bilinen bütün evren üç erkek kardeş tarafından bakın bu trinity çok önemli eski inancın genç kız doğurgan kadın yaşlı kadın üçlemesi yunan mitolojisinde tam tersine dönüşüyor denizler tanrısı pozaydon ölüm tanrısı hades bütün evrenden sorumlu tanrı zeos bakın bu üçlüyü hristiyanlıkta da görüyoruz baba oğul ve kutsal ruh bu önemli bir motif dinde hep böyle bir trinity var hadesini niye aşağı atıyorlardı bunlar onun da bir hikayesi vardı tabi hadesi aşağı atıyorlar çünkü öz zar atıyorlar hint avrupalılar geldiğinde yunanistan’a kim nereden sorumlu olacak hikayesi başlıyor pozaydona denizler çıkıyor tuzlu su bu çok önemli çünkü tuzlu su bu bağlamda işe yaramaz zeos en üst tanrı oluyor çünkü bütün diğer kardeşlerini o kurtarmış oluyor kronos dan ve hadese yeraltı kalıyor hades bundan ayıflanıyor diyor ki hiç güzel kadınlar yok burada hep ölülerin ruhu var ve zeos ile çok kavga ediyorlar tabi ki psikonalitik açıdan baktığımızda hadesinde zeosun bir alter egosu olduğunu görüyoruz yani hades aslında kim yeraltı tanrısı tanatos ise daha isminde şöyle bir şey var bak güzel ölüm uykuya dalarcasına bir ölüm

Tanatosun bir kız kardeşi var ker o mesela vahşi şiddetli ölümün tanrıcası çok ilginç o tabi ki kadın bir de hipnos varmış bunu araştırırken gördüm o da hoşuma gitti tabi hipnosla tanatos kardeş hipnos uyku tanrısı dolayısıyla burada artık ölüm metaforlaşmaya başlıyor ölüm de dolayısıyla uyanılmayan bir uyku güzelleştirmesine soru alıyor o yüzden kültürel bağlamda ölüm söylemini tanatoloji deniliyor yani keroloji denileyim denilmiyor mesela burada kültür kendi kendini korumuş oluyor değil mi tanatosun görevi var tanatos insanların düzgün biçimde huşu içinde ölmesini sağlıyor ruhları öbür dünyaya götüren o her mes olimpik tanrılar arasında üç evrene nüfuz edebilen yegani tanrı yani olimpik diyar dünya ve yer altına o yüzden her mes hristiyanlık çağında da alımlanıp bir nevi hristiyan dünya tasarımına orta çağ dünya tasarımına cennet dünya cehennem şeyine çok uyuyor aynı tasarım aslında tabi ki aynı tasarım bütün bu gizli bilimler yasak bilimler o kült bilimler her mes trismegistosa atfediliyor nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama bütün dünya ölümün saklanması fikri üzerine kuruldur diyordu birisi bu konuda ne dersiniz ölümle baş etmek böyle bir şey eğer siz aydınlanmacı felsefeden yola çıkarak sonsuz bir iyiliği hedef alırsanız sonsuza doğru gitmeyi telosu hedef alırsanız bu hikayede neye yer yok ölüme yer yok ölüm görünür olduğu an bütün bu aydınlanmacı platonik olumluluk ilerlemeciliğe geleni progresyon otimizmi tabi ki çizilmiş oluyor değil mi Dolayısıyla Freude’a geleceğim kültür var olabilmesi için ve sağlıklı bir biçimde işleyebilmesi için birinci görevi sonluluk düşüncesini herhangi bir şekilde zikreden bütün unsurları görünmez kılmak bu çok önemli çünkü kültürün tek yönlü bir hedefe doğru ilerlediği düşüncesine bir şeyler veriyor hele hele aynı bilim aynı pozitivizm aynı modernizm bilime inanan tarafıyla dini de ne yapıyorsa devre dışı bırakıyorsa siz düşünün hem dini devre dışı bırakıyorsunuz dünya sekülerleşiyor hem aynı zamanda diyorsunuz ki sonsuz iyiliğe doğru yol alacağız bunu

Dolayısıyla ne yapmanız lazım sürekli bastırmanız lazım ergo kültür mükemmelleştikçe inanılmaz bir tezat ve çok büyük bir sorun kollektif psikolojimiz arasında ölüm çok çok daha görünmez kılınmak zorunda işte gençlik kültü işte güzellik ameliyatları işte ben 77 yaşındayım hala spora gidiyorum sigara içmeyin bakın bu da böyle bir diskur sigara içmeyin ölürsünüz o kadar absürt bir cümle ki bu söylem ne yapıyor önümü bertaraf etmeye çalışıyor ama şöyle bir şey bir şey bertaraf edildikçe bastırıldıkça tabu haline geldikçe görünmezliğinden kaynaklanan bir biçimde korkunç pornografik ve de görünür olur. Return of the repressed diye çok severler bu kadar süper ne kadar bastırırsanız o kadar karşı bir baskıyla karşı karşıya kalırsınız Dolayısıyla o kadar kötü ki kaş yapayım derken kültür göz çıkarıyor şöyle ki artık bu kültürde bizi katartik bir sarsıntıya uğratacak en son perifere götürüyor bu bastırma eylemi bizi yani hakikaten dünyanın yerinden oynaması gerekiyor ki birazcık bir şey hissedebilmemiz için Dolayısıyla ölümü nasıl yok ediyoruz işte yine burada Freud’a geleceğim Eros ve Thanatos ne kadar Thanatos’u bastırırsak bastırılmış o denli şiddetle geri döner ve ölümsüz olmanın yegani düsturu ne olur ölümü öldürerek yenmek ölümün önüne geçmek Dolayısıyla bu bastırılmış ölüm sayesinde doğayı işe yarar hale getirme git gide nasıl bir mevhumu bürünüyor biliyor musunuz doğayı öldürme dondurma yani her türlü doğal manzaraya bir çeki düzen verme her türlü erotik karmaşayı şematize etme belli bir etmenini dışarı çıkarma Dolayısıyla ölümden kaçarken ne yapıyoruz kültürü korkunç bir biçimde Eros’tan alıp nekrofil hale getiriyoruz yani ölü ve ölüm sevici bir hale geliyoruz ilginç bir şey söylüyorsunuz tartıştığına gidiyoruz yani tabii ki eğer çünkü kültür ben öyle bir evren yaratacağım ki hepimiz mutlu mesut olacağız hepimiz kurtulacağız dersem bunun için ne yapmak zorundayım biliyor musunuz kendimi çok özel kılmak zorundayım benden olmayan bütün diğer unsurları kendimden çok çok daha inferior bir yerde görmek zorundayım bireycilikten bahsediyorsunuz ama kolektif bireycilik kolektif bireycilik kadar tehlikeli bir şey yok çünkü bunun adı façizm bu nekrofil ütopyayı kim gerçekleştirmeye çalıştı tarihte gayet tabii ki 1933 45 arası Alman disipliniyle Alman quality made in Germany düsturuyla Adolf Hitler yaptı bütün konuşmalarımızdaki en büyük ortak nokta hep Hitler oluyor acaba Alman filoloğu olduğum için mi Hitler Almanları cenneti vaat etti aslında Hitler ne yaptı biliyor musunuz Musa’nın Musevileri yapmak istediğini Almanlara yapmak istedi ama tabii ki milattan önce 9. yüzyılda yazılmış bir şeyle Almanların böyle kalabalık bir dünyada bütün modern alet edavatla ütopyalarına ilerleme araç ve gereçleri gayet tabii ki son derece öldürücü insanlık dışı bir dinamiğe dönüşüyor değil mi yani Almanlara cennet means diğer herkes için cehennem hocam gömleğiniz çok güzel ama niye bu gömleği aldınız nasıl olsa öleceksiniz gayet tabii ki nasıl olsa öleceğim öleceğim için nasılsam öyle olmak istiyorum ben ölümün karanlığını nekrofil bir biçimde hiçbir surette beni idare etmesine izin vermem ölümü düşünerek ölümün korkunçluğunu ölümün kesinliğini düşünerek insanlık için hiç olumlu bir şey ortaya çıkmaz bu cümleyi ben kendim söylemedim

bu Thomas manın bir cümlesi büyülü dağı adlı romanın merkez cümlesidir bu insan insanlığı namına ölümü ölçüt almamalı herkese aynı mutlulukta sonsuz uzunlukta yaşayacakmış gibi davranmalı çok doğru çünkü eğer ölümü baz alırsanız bütün diğer unsurlarla yarışa girersiniz bütün diğer unsurlarla yarışa girerseniz ölümü yıkmak için bütün diğerlerini elimine etmek zorundasınız ölüm hiçbir zaman bir ütopya ın ideolojik backgroundu olamaz bunu mesela biz şeyde de gördük ortaçağı skolastik Avrupa Hristiyanlığı nda da görüyoruz değil mi yani zavallı insanlar dünya onlar için ne sadece bir geçit nereye geçit ya cenneti ya cehenneme yani hep öbür dünyaya bir hazırlık bu insanlar bir daha yaşamayacak yani eğer bu dünya bir geçiş mekanı geçiş topografyası sınav mekanı olarak ele alınırsa o zaman neye dönüşür sezen aksu der ya bir elmayı ısırdık da burnumuzdan fitil fitil getirdi adem ben seni de sevmedim adem işte yani bir elma yedik ne oldu ya ne oldu yani sadece bir elma yedik sadece öpüştük koklaştık da sen burnundan fitil fitil getirdi bu dinlerin özellikle kadını böyle ikinci muamele göstermeleri ikinci il yere indirgemeleri bu ölüm meselesiyle çok çok ilintili çünkü erkek hep ebedi ruhla ilgili isa peygamberler musa eski ayetteki peygamberler 900 sene yahve ile birlikte dolanıyorlar kadınlar ise yine erosa geliyoruz dolaylı bir biçimde kadınlar her doğurduklarında ölümü doğuruyorlar kadın ölümü temsil ediyor kadın erkeklerin icat etmek istediği sonsuzluk ütopyasına çok çirkin ve maddi bir biçimde karşılık veriyorlar bakınız ölüm maddidir bedenin çürümesi aynı zamanda ne maddidir bakınız bu kültür psikolojisi açısından çok önemli bir paralellik cinsellik maddidir cinsellik de dolayısıyla neden iğrençtir çünkü ölüm maddidir iğrençtir kanlıdır pistir ara değildir abjektumdur halbuki tin ne kadar tertemiz duru tabi ki bu konuyla bağlantılı olarak aydınlanma döneminden itibaren 18. yüzyıldan 19. yüzyıldan itibaren ne başlıyor temizlik 19. yüzyılda virüsler keşfediliyor yani temizlik parfüm her türlü kiri silme inanılmaz biçimde hastalık ve ölümü kapı dışarı etmeli gösteriyor kendisine şöyle bir bağlantı var temizlik hastası olan kadınlar var ya tırnak içinde bizim gülse var hocam bu da mesela neye tekabül ediyor bu bağlamda kadın olma mevhumunun reddi kadın temizlik yapmalı apolonun hücenden sorumlu kızı hügeya bakınız tabi ki apolonun kızı asla dionizosun kıza olmaz hügeya ne yapıyor temizlik yaparak sürekli kültür ona kendisini reddetmesini dinlemik bir biçimde aşılamış oluyor değil mi meşhur sorumu sorma vakti geldi

peki ne yapalım sanırım 6. programımız falan bu ya da 5 beni şaşırtan şöyle bir durum var sonuçta hep mitolojik açıdan ele alıyorsunuz yani mitlere önem veriyorsunuz ve dolayısıyla dinlere de aslında önem veriyorsunuz ama bir yandan da dinlerin söylemediği şeyleri de söylüyorsunuz mesela insanın yaşadığı bu durum yani bu ölümle başa çıkamamam ve dolayısıyla onu yatsama ve dolayısıyla nekrofil olma durumuna karşı dinlerde yalan söylemiyorlar mı niye dinlere önem veriyorsunuz onu sormak istiyorum kitap dinleri sonderece nekrofil dinler çünkü bu dünyayı asıl dünya olarak görmüyorlar öbür dünyaya hazırlık daha önceki bir konuşmamızda şey demiştiniz ya boşverin dinler önemlidir hani kalması lazım demiştiniz oraya yine gidiyorum o ayrı bu ayrı dinler şu açıdan kalmalı çünkü insan homoraligiozustu insan bir dayanağı maddi manevi hep ihtiyaç duyar bu bizim çok erken doğmamızla ilgili biz aslında annelerimizin babalarımızın eline doğmuyoruz zeos ve her an eline doğuyoruz çünkü onların bir sözü bizim hayatımıza ve ölümümüz hakkında ferman gibi bir şey o ayrı biz buna ihtiyaç duyuyoruz ama bu dinin mevhumu yaşa ve yaşat olmazsa her türlü tanrıya hizmet insanlığa fayda olarak kollektif fayda olarak geri değil de kendisinin bir şekilde cennete gitmesi yönünde bir pompalama yapıyorsa bu tabii ki hiç hiç faydalı değil bu bağlamda kitap dinleri varlığıyla aydınlanmacık çizgiyle beraber aynı dünya düşmanlığına sahipler çünkü ikisi de şunu söylüyor Allah kahretsin bir türlü doğru yerde değiliz mümkün olabilen en güzel dünyada yaşamıyoruz aydınlanma diyor ki ütopya olacak pişiyor din diyor ki cennet o ne haddini bile öyle yaşa ona göre gideceksin cennete yani dünya yetmiyor dünya yetmezse asıl tasarlanan ütopya olan idealize edilen yer değilse dünyanın bir çarkını okuyabilirsiniz çünkü burası zaten elbet bir gün gidecek yok olacak bir mekan sim ho kinkin bile artık bu dünya bitti yeni bir gezegen bulmamız lazım aynen bu nekrofil düstur yani adam şunu demekten aciz bu işte kültürel dinamik olarak çok önemli desene şunu kardeş dünyamıza daha iyi bakmalıyız şunları şunları yapmamalıyız hayır diyor ki tamam çarkını okuyun ama başka bir dünya bulun yani kullanat depozit olu dünya adeta bu düşünceyi sahip olursanız biz zaten cennete olacağız biz zaten başka bir gezegende şey yapacağız biz zaten sonsuz yaşayacağız biz zaten hep güzel olacağız ameliyatlarımız sayesinde biz zaten hepimiz acıla pekkan olacağız derseniz hiçbir surette sahip olduklarınızın değerini bilmezsiniz bunharca onu çekirgeler gibi mahvedersiniz bu da neye götürür nekrofiliyye götürür

ancak standartize edilmiş sırf sizin ölümsüzlük dürtünüze tekabül eden o dürtünüzü tatmin için araca çevirirsiniz dünyayı dünya çoktan amaç olmaktan çıkmıştır çünkü yani dünya nedir sizin ölümsüzlük yolunuzda maddi ve manevi en büyük platonik ideyalden en büyük adolfitlerine kadar bir mastürbasyon aracı eğer dünya böyle olursa kimse bana sahte sahte ay ama güney kutub ayıları engoerler okyanuslar demesin bunda bile kendimizi yoruyoruz çünkü okyanuslar 6 metre 10 metre yükselirse bizler bağ olacağız bu da son derece nekrofil güzel söylediniz hocam ama bir şey soracağım ölümü düşünüyor musunuz hiç düşünüyorum ve ne hissediyorsun büyük huşu hissediyorum yani barışalım diyorsunuz aslında barışılacak ölümü biz hayattan çok ayırdık bakınız yunanlar ne kadar bilge zikmund freudunu keşfediyor eros ve tanatos bir arada dünyaya geliyorsan dünyayı terk edeceksin bunu engellemek için the world is not enough eylemlerini şey yapmayacaksın yani o filmlerdeki manyakları hatırlıyorsunuz yani bir adam kendisini bilmem ne iğneleri yaptırtıyor ki Allah’ım ya 120 yaşında öyle yani rahatla bir de benim tecrübem var dört buçuk dakika boyunca kalbim durdu beğenimi pek gitmedi onu bilemeyeceğim gitti mi gitmedi mi de hayatımda bedenimi hissetmediğim ye yani dört buçuk dakkaydı ve mükemmeldi yani hatırlıyor musunuz hatırlıyorum tabii ki kalp krizi geçiriyorum götürdüler beni ağacı karşımda doktor bana bakıyor birden biri kalktım ben bir şey hissettim doktor anama bakıyorum böyle gözümün perspektifi bozuldu yani bu yakından görüyor bu uzaktan bozuldu ve siyah beyaz oldu sonrasını hatırlamıyorum sadece şunu hatırlıyorum ılık bir rüzgar esiyor ve ben çiğ gibi uçuyor bay bay la aynen öyle ve git gide sessizleşiyor kısılıyor ve tüp bittiği zaman alev küçülür ya bu kadar yani sonra tabii ki hayata geri döndüm sandım göğsüme balta satladılar çünkü elektrosok mu yapmışlar elektrosok yaparken göğsümü yarmışlar adeta dedim kim yaptı bunu böyle her yerin mosmordu filan peki video çekmek mesela ölüme karşı bir duruş değil mi ya da kitap yazmak yok bu çok dramatize ediliyor neden çünkü siz ve ben ve hatta duygu bile öldükten sonra bu video kalabilir kalabilir izleyen olur mu bilmiyoruz ama ben mesela şunun çok fazla ova reyte olduğunu düşünüyorum işte akademisyenlerde çok yakındır yani bir dipnot olabilirsek sahtekarlar düzgün bir şey yap ölümsüz ol ama işte bakın bu da ne krofil mesela birisi öldüğünde nasıl bilirdiniz iyi bilirdik diyorlar ya önemli olamam zaten seni tanıyanlar hepsi öldüğünde dipnot olsan ne olur romanın okunsa ne olur bakınız bunun en çarpıcı dışarı aşildir aşı kahramanlıkla ölümsüzlüğü elde etmek istiyor ama zayıf bir noktası var aşı kendo’nundan parç tarafından vuruluyor ve aşı geberiyor hep kızarım ben buna bu pis bir numaradır ya kahramanın tek bir zayıflığı var ve oradan vuruyorsunuz ya insan işte ölümsüz değil tek zayıflığı o nitekim odisoy diğer dünyayı ziyaret ettiğinde katabaz iste aşı çıkıyor ve diyor Allah diyor beni kahretsin keşke diyor ismi bilinmeyen bir adam bir çoban olsaydım da o ismimin ölümsüzlüğü uğruna şu korkunç diyar da olmayaydım bakınız yunan ne kadar bilge gılgamış bakın saplantılı bir biçimde ölmez otunu arıyor hani dünyaya yükleniyor hayır sefasını sonsuza kadar sürecek hiç kimse bunun ne kadar sıkıcı olduğunu ne kadar psikopatolojik bir şey olabileceğini beynimizin uzun çağlar boyunca uyaranlara gelemeyeceğini ölebilmek için yalvaracağımızı göz önüne koymuyor 80 yıl yaşayarak 20. yüzyılın çarkını okuduk hani

benim için insanların 1500 yaşına geldiği bir dünya cehennemin ta kendisi olmalı 1500 yıl boyunca el öpmeye gideceğiz demektir ben yine de tabi şeytanın avukatını yapmak zorundayım sonuçta o dalga geçtiğiniz bilim insan yaşamını dramatik şekilde uzatmayı başardı 1950’lerden itibaren korkunç bir kat sayıyla uzuyor mesela bizim kuşak için 100 konuşuluyor rahat rahat belki duygular için ondan sonra kuşaklar için 120ler 130ler gündeme gelecek ne mutlu olası ona ne olacak söyleyeyim sırf çünkü gelişmiş ülkelerdeki 150 yaşına gelecek ondan sonra dünyada hiçbir şey kalmayacağı için 220 yaşına geldiklerinde 3. dünyadaki insanları gopheret şeklinde yemek zorunda kalacak biz çocukken siz de bilirsiniz mutlaka logans run diye bir dizi vardı loganın kaçışı çocukluğum çok kabusudur aynı zamanda da çekici bir diziydi 30’una gelen herkesin öldürüldüğü bir dünya var ama buna öldürülme demiyorlar işte regeneration mı öyle bir şey diyorlar gelecek sınır falan diyorlar klasik numara o zaman şeyi düşünüyordum tabii 7-8 yaşında bir çocuk olarak 30 ya 30 fena değil falan diyordum şimdi düşünüyorum hocam 30 çok erken tabii ki erken ben 2-3 sene evvel alman televizyonda bir program seyrettim almanya’nın en yaşlı insanlarıyla röportaj yapıyordu bir tane kadın Allah’ım kuş kadar kalmış 111 yaşında mı 112 yaşında mı ne Allah’ım 1. dünya savaşını görmüş Almanya 2. dünya savaşını kadının hayat hikayesini böyle tasarlarken depresyona girdim nasıl dedi kadın röportajı yapan kadın aynen şunu dedi rüzgar gibi geçti it’s never enough it’s never enough niye bak işte bu da ideolojik bir şey ölümü bu kadar ötekileştirmek sonsuz yaşama isteğini getiriyor ama bu kadar sonsuz kaynağımız yok dünyada zaten normal yaşta olan 8 milyar insan var bir de yani 20 milyar 1897 yaşında insana hiç gerek yok ki doğru ama hocam işte mesela anneanne 95 yaşında 2 yıl önce öldü son zamanlarında ben de yanındaydım şey diyordu işte oğlum vakit geldi falan diyordu ama hiç istemiyordu yani niye istemiyor korkuluyor tabiki normal halbuki ölüm nedir hep ikur hadi bende bunu zikredeyim biz olduğumuz zaman ölüm yok ölüm olduğumuz zaman biz yokuz o yüzden hiç önemli değil ölüme şöyle bakmakta artık fayda var doğmadan önce neredeydiniz durduktan sonra yine oradasınız ölümü reddetmekte son derece doğal olarak kürtüede bilme güdülerinin faşizm derecede kültüre edildiği fenomenini görüyoruz aslında bu bir gücü hiçbir canlı ölmek istemez bir yılan da ölmek istemez ama bizde ne varsa alet edavat var yok kovid şeysi yok kanser ilacı yok şu yok bu ama tekrar soruyorum nereye kadar ve aynı zamanda diyoruz ki modernizm nasıl başladı korkunçluk nasıl başladı can sıkıntısıyla aynı insan diyor ki ölümsüz olalım artık ne diyeyim yani siz ne istiyorsunuz şey soracağım size şans verilseydi ölümsüz olmak istemez miydiniz hayır asla biz duyguyla talibiz hocam işte ay vereyim yavrularım benim hayatımdan ömür vereyim ikincisini cidden gidiyorum sandım aklıma gelen tek düşüncem neydi biliyor musun o kadar kedilerime kim bakacak tek düşüncem buydu ve bir şey için ağladı böyle üngür üngür ağlamadı benim hayatımdan yaş geldim çünkü içim yandı bir daha yavru kedi göremeyeceğim bu da bir yaşama isteği ya sonuçta ama gayet tabii ki yaşama isteği ama yani Allah’ım ölüyorum değil evet bu ne biliyor musunuz kedi göremeyeceğim işte ben erotik bir insanım bu bendeki eros başkası der ki bu kadar paramı harcayamadan gidiyorum öyle adamlar var evet hakikaten yani 9 milyar doları var ne zaman harcayacaksın ya bu işte nekrofil o 9 milyar bir araya gelebilmesi için dünyada neler neler yok edildi

yani bakış egzisitansiyalistleri de doğurdu ya ölüm var demek ki hayat saçmadır dolayısıyla nokta nokta siz ona iyi bakmıyorsunuz kesinlikle iyi bakmıyorum aslında hayatın mucizesinin farkında değiliz o kadar büyük bir tesadüf ki bizi teşkil eden yıldız tozunun şunları yapabilmesi yıldız tozuyuz kardeşim bunun selebrasyonu yapılacağına kutlaması hayır şöyle ya 75 sene daha bir yerden koparabilir miyim ya bunu düşünmekten çok ağır oluşun tadını çıkartır gençlik gitti neyden bahsediyorsun yaşa 900 sene yaşa yine çok güzel bir şeye dönmek istiyorum bu bağlamda o çünkü çok tanatolojik bir filmde i’m thinking of ending things o ceykin hayatı hayat mıydı ve ne kadar uzun süre hiçbir şey siz ot gibi yaşadı ceykin en büyük hatası neydi kendisi olmadı o kolu lekeli olan kızı beğenmedi hayatın tadını çıkarsana bir insanın nefesini ensende etsene ayranın yok içmeye gidiyorsun bakın hem sarayına rentakarla yani anladınız siz onu sonsuz hayatta böyle bir şey ister istemez sonsuzluğa gitmek dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak başka hiçbir şey değil bunu çok iyi anlıyorum ama şeyi anlamıyorum şöyle bir temel problem var insan var oluşunda bizim için iyi olacak şeyler hep aslında gecikmeli tatmin sağlıyor yani örneğin sizin gibi bilmek istiyorum mitolojiyi önce oturup eşek gibi okumam lazım ya ölüm varsa niye bununla uğraşayım ölümün var olduğu bir dünyada bir şeyle uğraşmanın manası ne perspektif meselesi bende diyorum ki yani öyle ilginç bir yere gelmişiz ki Allah’ım bunlar niye böyle olmuşu ortaya çıkarmaktan anlamaya çalışmaktan daha büyük eğlence olamaz benim için hem insanız dünyanın en büyük ilk kat garibesi hem de bir de böyle uydurmuşuz da uydurmuşuz bu uydurmasyonun kültür tarihini ben çok merak ediyorum yani bizler fatihası okunmamış ortaklar gibiyiz sefasını süremiyoruz bulunduğumuz yerin hep yarına yönelik hayatımızdan asıl bu götürüyor tabii ki bunun içinde şu da var niye bu böyle oldu eskiden dünya sonsuz büyüklükteydi dediğim gibi yani toplam Akdeniz kıyısında 40 50 bin insan yaşıyor o şimdi hem sekiz milyar ol hem bütün ilaçları keşfet hem 150 sene yaşa sonraki nesil nereye yani bir gün birisi çıkacak birileri çıkacak bunu diyecekler vay vay bu buraya çıkacak bu ister istemez nekrofiliye getirecek şu da çıkacak diyecekler ki 170 yaşındaki büyükler bir şöyle gelsin sol tarafa doğru bakalım iki sene sonra 150 yaşındakiler gelsin şöyle sola doğru çünkü dünyada yenilecek bir şey kalmayacak herkes bayat gofret yemek zorunda kalacak insanın menşeği bu

Türkiye’de çevremdeki insanlarda bile bir söylem var abi rahat edersin şimdi şunu şunu yap sonra rahat edersin bu bazen datçıya gidip kafe açarsın işte yok emekli olursun abi piyango çıksa falan yani çeşitli şekillerde bu şekiller üretiliyor bu rahat etme mesela ben karşıyım buna ne demek rahat etmek rahat etmek ölmek demek değil mi aslında aynen katılıyorum o rahat etmek ne biliyor musunuz ölüm kelimesini kullanmadan itopiye gönderiyor seni orkusa gönderiyor rahat edersin ya iç malolu onu söylüyorum geber inşallah nah gidersin sen daç ya da kafeye açarsın rahat edersin abi toprak altında ve hatta şey vardır ya piyango çıksa abi gidelim bahamalarda yaşarım falan tabii tabii bahama ne eli yüzü yok onun için bana bazen soruyorlar sana işte piyango çıksa ne yaparsın diye ben flotuvye gelmeye devam ederim deyince çok şaşırıyor bak işte öyle benziyoruz ki birbirimize diyorlar lotodan para çıksa ne yaparım ertigine okula giderim duyguların sınıfını sinir ederim yani daha iyi sinir ederim ondan sonra pandemi biter rahat ederim cenazelerde ben tutamıyorum kendime gülüyorum sizde de varmış galiba ama gülmem şey değil hani ben saygısızlıktan değil de durum çok garip geliyor bana cenaze son derece transgresif bir şey yani birisi rahat etmiş ve o rahat etme ne biliyor musunuz memento mori sen hiç ölü yıkadın mı ilk er ocak çok şükür yıkamadım ama yaklaştım yıkamaya ben çok yıkadığım için orada hep gazilanelerde şey var her nefis ölümü tadacaktır iyi yazıyor yani bununla karşılaşıyorsun bu gerçekle karşılaştığınızda cenazede herkes son derece ritüelleşmiş bir davranış kalıplarına bürünür yani böyle kalkılır Allah rahmet eylesin hiç kimse öznel bir şey işin içine şey yapmaz çünkü oyun kağıtlarından bir kule yapılmıştır orada ve kültür orada çok çok çok hassastır hele hele bir odadan bir feryat figan geliyorsa o yüzden şehit cenazeleri çok korkunçtur sadece genç bir insan öldüğü için değil orada kültürün kollektifini kendisini koruduğu davranışları sallayan atıyorum işte dul kalmış genç kadının küçük çocuğun ağlamaları bu neyi hatırlatıyor bize şunu hatırlatıyor kültürün ölümün aniliği ölümün gökten zembille inebilirliği karşısında ne denli çağrısız olduğunu o yüzden oradaki o kalıplaşmış ritüeller insanı son derece gerebiliyor bana da zaman zaman böyle bir sinir gelip odaya gidip ferahlamam gerekiyor yani şeyi okumuştum çoğu cenazede cinsellik arzuları da artarmış cenazelerden sonra aldatmalar artarmış gibi bir çok ilginç ben bunu yemin ediyorum bakın ilk defa duyuyorum ama çok ilginç ben şimdi bu konuda bir şeyler araştıracağım yine büyük boğulukla şeye götürüyor büyük şoktan sonra yine çoğalmaya götürüyor gibi bir şey mesela bunun da ilintili bir şey anlatmak isterim etiopya ya Amerika’dan kondomlar gitmiş onlar da geri göndermişler çünkü işte uygun değilmiş filan falan

Amerikalılar da çok sinirlenmiş demişler ki yiyecek yemekleri yok açlıktan ölüyorlar ama tavşanlar gibi çoğalıyorlar işte asıl mesele zaten o eğer bir yerde çok büyük bir kırım varsa tavşanlar gibi çoğalırlar eğer sizin gibi bir şey yaparsanız eğer bu dünyada ekmek elden su gölden olursa her evlilikte sıfır nokta bir çocuk olur ve siz geliştikçe ne olursunuz bakınız bu çok ilintili iktidarsız olursunuz ve frijit olursunuz ve böyle yine heyecanlanabilmek için Güneydoğu Asya’ya gitmek zorunda kalırsınız bu kete Bangkok’a anlatabildim mi Tunusa Tunusa Tunusa ya İmperyal İmperyal Tunusa turlar var ne olur bunları kesme Tunnas Tunnas bir iki bir iki Fuku amca ya buradan selam söylemişim hiç düşünmemiştim ahahha hocam her zamanki gibi harika bir sohbet vallahi çok güzeldi bugün çok eğlendim sizden bir şey diyeceğimiz var hayatta kalmaya çalışın hocam tamam tamam canım benim sağ ol sevsever biz de bu videomuzdan geri yapacağız hayatta kalma bak mesela benim için bak şimdi buna istediğin an istediğini anma benim hedeflerim böyle Ayşe olsun Aybo olsun bana diyorlar bu kadar konuşuyorsun kitap yazmamışsın manyak niye yazayım sen de araştır ben kitabı bu yüzden yazmıyorum ben eşek gibi okudum sizler de okuyun yazayım böyle bir incil gibi kitap hey kaya 2015 ben dipnot istemiyorum kardeş ben dipnot olmak istemiyorum ha benim böyle küçük şeylerim var mesela şu pandemi bitsin Ankara’da çok sevdiğim bir kuzenim var onu ziyaret etmek istiyorum bir de deliler gibi tüvye gelmek istiyorum yani çok merak ediyorum umarım hepimiz inşallah ya vallahi billahi çok sıkıldım artık pandemi gerçekten sıktı bu pandemi ölümle yüzleştirdi mi dünyayı Hayır neden tam tersini çok korkunç bir biçimde heyt bize hiçbir şey olmaz düşüncesini getirdi yani böyle bir şey oldu ay bu muymuş yani ay kapanırız evimize olup biter böyle bir şey oldu Asıl bu pandeminin büyük travması ekonomik olacak peki hocam bir sonraki programda görüşmek üzere tamam canım sevgiler görüşmek üzere

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir