"Enter"a basıp içeriğe geçin

Nal-i Şerif’in Örneğinin Faydaları 50 Küsür Kitap da Bahsediyor!

Nal-i Şerif’in Örneğinin Faydaları 50 Küsür Kitap da Bahsediyor!

videosundan fısıltılanmıştır. Videoya ulaşmak için Linki kullanabilirsiniz https://www.youtube.com/watch?v=wdOxNhJJH2o.

Bu Nâli-i Şerif’in faydası, bu misali ne demek misal? Bire bir kesilmişidir. Bire bir aynı ölçülerle kesilmişidir. Bunun bereketi var mı yok mu? Meselesine gelince. Şimdi bu kitap Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Nâli-i Şerif’leri hakkında, faziletleri hakkında, özellikleri hakkında elli küsur kitap yazılmış. Elli küsur.
Bu elli küsur kitaptan tabi en meşhuru Mısır’da medfun Ebu’l-Ambas el-Makkari ettilmiş anaatlerinin Ennefahatü’l-Amberiye fî vasfînâ’leyi hayr-ilberiye. Bu eser. Bu bende yok. Fetûl-Müteâl fî medhînni’âl Bu var zannediyorum. Bu hususta Kurratü’l-Aineyn fî tehakkıge emrinni’âleyn
Bak isimlere bak. Kitapların isimlerine bak. Kâneatın efendisinin İki Nâli’nin vasıfları hakkında işte amber esintileri yani tercimesi bu kitabın koymuş. Efendim işte İki Nâli-i Şerif’in incelemesi hususunda iki gözü aydın eden nurlandıran eser gibi birçok isimler. Kimi Hindistan’da basılmış, kimi Merak-eşş’te basılmış. İşte efendim birçok eser burada zikrediliyor. Şimdi benim elimdeki eser Seyyid Abdülhayy el-Kedtani vardı. Bu çok büyük bir velidir. Bu Abdülhayy el-Kedtani Hazretleri el-Terati bul-İdariye isimli eser var. Bu bende var. Bu eserin 1. cildinin 36. sayfasında diyor ki bu kitabın sahibinden de bahsediyor. Ebulyum libn-i Şakir. Bu meşhur ibn-i Şakir değil. Siraci bülkini büsdi
Seyyid-i Şahab-ı Meyyit sel-Makkari gibi birçok alim Nali Şerifler hakkında diyor eser yazmıştır diyor. Kedtani kitaplarla ilgili konuşuyor. Efendim birçok üdebâ fuzala Nali Şerif, Sübülül hüdâve r-raşad bu çok önemli bir eserdir bende var. Bazı baskıları 12-13 cilt bazı baskıları 8 cilt. 7. cildin 318 sayfasında iman Salih-i eşşâmi
Efendimiz s.a.v. siyretini en iyi yazan bir zattır. İmam Salih-i o işte duâatlerini getiriyor. Bu Nali Şerif’i taşıyan kim idi sahib-i Nâlin. Efendimiz s.a.v. iki Nâli sahibi olarak geçmiş kitaplarda tarif ediyor. 201 isminden biri de iki Nâli sahibi olarak geçiyor. fakat Nâli Şerif’i taşıyan da Abdullah ibni Mes’ûd
radıyallâh’ın. Onun için ne diyor Yusuf-ı Nebân-ı Hazretleri sa’idebni mes’ûdün bi hîdmeti nâliha fe’enessâidü bi hîdmeti il-misâliha ibni Mes’ûd Nâlinlerini taşıyarak mes’ûd oldu. bende Nâlinin resmine ve şekline hizmet ederek saadete erdim diyor. bende bu saadete erdim kimsenin yapmadığı bir işi yaptım. bu Nâli Şeriflerin tıp atıp ölçüsünde Nâli Şerif’in misalini size ulaştırdığım için.
ee amin var mı sıkıntısı olan? siz bu işten memnun oldunuz mu? aldınız almadınız mühim değil almanız mühim değil ama bu bir hizmettir bu bir eserdir bu bir tizkârdır bu bir katıradır kimi hatırlatıyor? sallallahu aleyhi ve sellem’i hatırlatıyor kime salevata sebebiyet veriyor?
sallallahu aleyhi ve sellem’e sebebiyet veriyor faydaları neler ayrı konuşacağım.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir