"Enter"a basıp içeriğe geçin

Cübbeli Ahmet Hocaefendi Kabe’de Altın Oluğun Altında Sevenlerine Dua Etti

Cübbeli Ahmet Hocaefendi Kabe’de Altın Oluğun Altında Sevenlerine Dua Etti

videosundan fısıltılanmıştır. Videoya ulaşmak için Linki kullanabilirsiniz https://www.youtube.com/watch?v=gVprSV255zI.

Alhamdulillah Rabbul Alâmin. As-salâtu wa s-salâmu alâ Sayyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve ecmû’in. Salli alâ Sayyidina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi. Eftelâ salâvatika, adedâ mâlimâtika ve bârek ve selâm kâdâlim. Allahümme bihâkku Sayyidin Muhammedin ve alihi ve Sayyidin Muhammedin ve bihâkku l-baladî l-harâm, bihâkku l-şehrî l-harâm, bihâkku l-ka’bâtî l-baytî l-harâm, bihâkku l-baladî l-harâm,
bihâkku l-ruknî l-meqâm, bihâkku l-mes’ûr l-harâm, bihâkku l-mesjid l-harâm. Allahümme salli alâ seyyidin ve alâ alihi ve sahbihî ve ecmû’in. Amin ya Rahme-l Rahimîn, ya Rahme-l Rahimîn, ya Rahme-l Rahimîn, ya Hayyü ya Qayyûm, ya Bedi’a-l Semavâti ve l-Ardı, ya Adel-jelâli ve l-Ikram, ya Adel-jelâli ve l-Ikram, ya Adel-jelâli ve l-Ikram,
ya Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Allahümme ya Sâbiğel Fâud ve ya Sâmi’el Sâud ve ya Kâsi’el-i İzâmi’l-Ahmen ve münşirahâ ba’del-moutir. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, duaların %100 kabul olduğu Kabe-i Muazzamanın içindeyiz. Altın oğluğun altındayız. Kabe-i Muazzamana, Beyti Haramına tutmuş vaziyetteyiz. Canfer-i Sadık radıyallâhu teâlâ duası ile duasını okuduktan sonra Kabe’ye elini tut. Bu duayı oku, ondan sonra ne istersen iste buyurdu. Radıyallâhu teâlâ, ya Rabbi, Habibin sallallâhu aleyhi ve sellem hürmetine ve Ehl-i Beyti hürmetine, mam Canfer-i Sadık radıyallâhu teâlâ hürmetine ve bu dua hürmetine Allahümme Allahümme ya Sâbiğel Fâud ve ya Sâmi’el Sâud ve ya Kâsi’el-Uzâmi’l-Ahmen ve münşiraha bâdel-mövd. Ya Rabbi, bugüne kadar bizim sohbetlerimizi senin rızan için kim dinlediyse, hüsnü zan ederek kim dinlediyse, bugüne kadar kim sohbetlerimize geldiyse veya radyodan veya televizyondan dinlediyse ve vefat ettiyse şu anda kabrini nur eyle ya Rabbi, derecesini âli eyle ya Rabbi. Kabir istirahatini müzdad eyle ya Rabbi.
Sohbetlerimize gelmiş olmasının bereketini kabrinde ona göster ya Rabbi. Ne yapmışım dünyada ilim meclislerine, zikir meclislerine katılmışım dedirt ona ya Rabbi. Günahları olanları keffaretler ihsan eyle. Seyyadlarını mahve eyle, hasenata tebdil eyle. Azapları olan da varsa da sohbete gelmiş olmaları, bereketini, azaplarını def uraf uyzale eyle ya Rabbi. Allahümme her şey senin elinde. Kabir istirahatlerini yövmen ve yövmen müzdad eyle ya Rabbi. Amin Allahümme salli alâ seyyidi Muhammedin ve alâ seyyidi Muhammed.
Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Şu anda kim bizim kimler bizim sohbetlerimize geliyorlarsa ve her kim devam ediyorsa ve ya Rabbi laalegül efemden her kim sohbetimizi dinliyorsa ya Rabbi laalegül tv’den her kim sohbetlerimizi dinliyorsa Allah’ım kalplerine hidayetler ihsan eyle. Hepsinin ne günahları varsa tevbekar eyle. Hepsinin ne kötü alışkanlıkları varsa sen onlara ikrah getir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bütün hayırlı amellere onları muvaffak eyle Ya Rabbi. Allah’ım zürriyetlerini salih eyle Ya Rabbi. Ne hayırlı muratları varsa Ya Rabbi şu mübarek mekanda senden istiyoruz. Bizden ne dua talep ettilerse hepsini ihsan eyle Ya Rabbi. Şerlerden onları da bizleri de emin eyle Ya Rabbi. Amin Allah’ım salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allah’ım bir hakkı seyyidi Muhammed ve cahi seyyidi Muhammed. Ya Rabbi bizim sohbetlerimizi severek, itikat ederek, hüsnü zannederek
dinleyenlerin kalplerini İslam ile şerh eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi onlara mutlaka iman üzere ölmek nasib eyle Ya Rabbi. Sen onları fazlu kereminle Ya Rabbi. Dünyadan imansız çıkmaktan şekayi bedbaht olmaktan muhafaza eyle Ya Rabbi. Allah’ım oğullarını kızlarını salihin salihata ilhak eyle Ya Rabbi. Çocukların medreselerde okutuyorlarsa hafızlıklarını bitirttir Ya Rabbi. İlimlerini tamamen erdir Ya Rabbi. Ya Rabbi kocalarından derdi olanların kocalarını hayırla islah eyle, hidayet eyle.
Ailelerine yar eyle Ya Rabbi. Allah’ım karılarından derdi olanlar varsa eşlerini onlar için hayırla eyle Ya Rabbi. Ailelerine yuvalarına İslam huzuru kuran huzuru nasib eyle Ya Rabbi. Allah’ım çoluk çocuklarını İslam üzere el-i sünnet vel cemaat üzere yetiştirmeye onları muvaffak eyle Ya Rabbi. Amin Allah’ım ve salli ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sellim. Bi hakkı seyyidi Muhammedin ve aleyhi ve seyyidi Muhammedin. Ya Rabbi bir kere dahi sohbetimize itikat üzere hüsnü zannedikleri gelenlerin
ve dinleyenlerin Ya Rabbi sen fazl-ı kerem ile dünya ahiretlerini mamur eyle. İki cihanda aziz eyle. Gönüllerini mesrur eyle. Günahların sebebi tebdile eyle. Ölmeden mutlaka tevbe edip hidayet üzere ölmek nasib eyle. Takva üzere yaşamak nasib eyle. Sohbetlerimizin hidayetleri sen yarat kalplerinde tesirler halke eyle. Cümle dinleyenlere hidayetler baks eyle. Ne müşkilleri ne sıkıntıları varsa cemiyu müşkilatlarımızı hallu asane eyle.
Sıkıntılarımızı feraha tebdile eyle. Günahlarımızı sevaba tebdile eyle. Allah’ım ne hastaları varsa acil şifaları ihsan eyle. Ne dertleri varsa acil devalar ihsan eyle. Allah’ım ne borçları varsa acil edalar ihsan eyle. Allah’ım sen fazl-ı kerem ile ya Rabben alemin ve ya hayrın nasirin ve ya hayrın fatihin. Sohbetlerimize gelen dinleyen radyodan televizyondan kimler dinletlerse hep istifade etmelerini maddeden ve manen iki cihanda huzur bulmalarını nasib eyle. Borçlarını ödettir ya Rabbi.
Alacaklarını tahsil ettir ya Rabbi. Geçim darlıklarından halas eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen fazl-ı kerem işlerini rast getir ya Rabbi. Evlenemeyenlere hayırlı eşler nasib eyle. İşsizlere hayırlı işler nasib eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen fazl-ı keremle bu Ramazan-ı Şerif’te iftardan önceki sohbetlerimizi çok mübarek eyle. Çok tesirli eyle. Bütün kullarının kalplerini gözlerini kulakları sohbetlere hidayet derslerine ilim meclislerine tevcih eyle ya Rabbi.
Sen yönlendir kalpler senin elinde bütün kalpleri çevir dinle taatına döndür ya Rabbi amin. Ehli sünneti aziz eyle ya Rabbi. Ehli bid’at-ı zelil eyle ya Rabbi. Ehli sünnet dışı konuşanlara fırsat verme ya Rabbi. Rezilliklerini teşhir eyle ya Rabbi. Amin amin diyen bütün dilleri şu mübarek saatte Kabe’nin içinde altın oğlunun altında. Duanın yüzde yüz kabul olunduğu şu Hicri İsmail’de taht el mizab şu altın oluk hürmetine ya Rabbi. Hicri İsmail hürmeti.
Burada yatan İsmail aleyhisselam hürmetine Hacer Valdemiz hürmetine ya Rabbi ya Rabbi. Tavuk alanında yatan 70 Peygamber hürmeti. Ya Rabbi sahi alanında yatan 70 bin enbiya hürmetine. Ya Rabbi şu mübarek saatte bizleri cehennemden azade eyle. Bu dua amin diyenleri de cehennemden azade eyle. Amin amin amin. Ya Rabbi dünya ve ahirette her türlü hayırları ihsan eyle. Dünya ve ahirette her türlü şerden muhafaza eyle. Allah’ım cennetini helal eyle. Rızanı bahşeyle.
Cennetini de cemaline müşerref eyle. Cennetine ve cennetine yaklaştığın inançlara amellere muvaffak eyle. Cennetinden uzak edecek inançlardan amellerden muhafaza eyle. Cehenneme yaklaştıracak inançlardan amellerden muhafaza eyle. Cehennemden azade eyle. Cehennemden beratlar yapacağını eyle. Yaraba analarımızın babalarımızı sevdiklerimizin eş dostlarımızın Allah’ın boyunlarını da cehennemden azade eyle. Allah’ım sen fazl-ı kerimle bütün çoluk çocuklarımızı salihin salihata ilhak eyle.
Bir kere dek radıyomuzdan televizyonumuzdan olsun. İman ile dinleyenleri bu dualara ilhak eyle. Amin, amin, amin. Ve sallallahu teala. Ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve alaihi ve sahihine. Sallama teslimen kathiru vel hamdü lillah. Rabbil alemin.
Amin, amin.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir